Total lines for localization (as for upcoming version 1.9.3): 734.

Language Complete
English 734 (100 %)
Chinese (simplified) 730 (99 %)
Czech 730 (99 %)
Danish 726 (98 %)
Armenian 725 (98 %)
Russian 711 (96 %)
Basque 704 (95 %)
Persian 704 (95 %)
Spanish 703 (95 %)
Belarusian 689 (93 %)
Bulgarian 689 (93 %)
Norwegian 688 (93 %)
French 676 (92 %)
German 676 (92 %)
Greek 676 (92 %)
Serbian 676 (92 %)
Ukrainian 676 (92 %)
Portuguese 672 (91 %)
Georgian 665 (90 %)
Catalan 652 (88 %)
Dutch 647 (88 %)
Turkish 644 (87 %)
Hungarian 630 (85 %)
Romanian 617 (84 %)
Polish 599 (81 %)
Italian 556 (75 %)
Chinese (traditional) 521 (70 %)
Thai 501 (68 %)
Galician 496 (67 %)
Vietnamese 472 (64 %)